E-bwletin Llywodraethwyr Cymru - Medi 2017

Croeso’n ôl i’r flwyddyn ysgol newydd. Gobeithio eich bod wedi cael haf dymunol ac yn barod i wynebu’r heriau a’r cyfleoedd a ddaw yn y flwyddyn i ddod.

Yn ein rhifyn mis Medi, rydym wedi cynnwys gwybodaeth am y templed hunanwerthuso ar-lein diwygiedig, stori ryfeddol ysgol a chorff llywodraethu ar eu taith i gyflawni rhagoriaeth, gwybodaeth i lywodraethwyr newydd, crynodeb o waith un cymdeithas llywodraethwyr a chynghorion defnyddiol ar gyfer cyfarfod cyntaf y flwyddyn o’r corff llywodraethu, a sawl diweddariad. Gobeithio y bydd hyn yn ddefnyddiol i chi.

Rydym yn gwerthfawrogi eich awgrymiadau a’ch sylwadau ar gynnwys yn y dyfodol felly e-bostiwch ni os gwelwch yn dda gyda’ch meddyliau contact@governorswales.org.uk. Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o wella’r hyn a wnawn felly mae croeso i unrhyw syniadau. Efallai hefyd yr hoffech rannu unrhyw gynghorion defnyddiol sydd wedi gweithio’n dda yn eich corff llywodraethu, neu arfer da.

Yn olaf, os nad ydych wedi ymuno â’n rhestr bostio, gwnewch hynny yma os gwelwch yn dda a rhowch wybod i eraill amdanom hefyd. Efallai yr hoffech ddilyn ein diweddariadau ar ein tudalen Twitter – @governorswales

Gan ddymuno’r gorau i chi. Edrychwn ymlaen i glywed oddi wrthych.

Dymuniadau gorau
Jane Morris
Cyfarwyddwraig

Cyhoeddwyd: 27/09/2017