Newyddion y Llinell Gymorth a'r Wefan 2016-2017

Adroddiad Blynyddol i Llinell Gymorth a Wefan Llywodraethwyr Cymru – 1 Medi 2016 – 31 Awst 2017

Tueddiadau allweddol yn codi:

Llinell Gymorth

  • Cadeiryddion, Clercod, Swyddogion ALl a Pennaethiaid a ddefnyddiodd y gwasanaeth amlaf.
  • Cynnydd o 2.5% yn yr ymholiadau a dderbyniwyd.
  • Mae’r rhan fwyaf o’r materion yn berthynol i weithdrefnau cwynion, gweithdrefnau ar gyfer cyfarfodydd / cofnodion, pwyllgorau / cylch gorchwyl, penodi penaethiaid / dirprwy benaethiaid a phenodi cadeirydd & is-gadeirydd.

Gwefan

  • Cynnydd o 11.5% mewn trawiadau
  • Cyngor ac arweiniad, y Llawllyfr, Hunanwerthuso, Canllaw ar y Gyfraith, COA/cyngor, ffeiliau ffeithiau a digwyddiadau oedd yr adrannau mwyaf poblogaidd.

Cyhoeddwyd: 1/11/2017