Llawlyfr

Rhan 1

 1. Beth yw llywodraethwr?
 2. Categorïau o lywodraethwyr ac ysgolion
 3. Cefnogaeth a hyfforddiant
 4. Beth ydw i angen ei wybod?
 5. Sut mae llywodraethwyr yn cyflawni eu cyfrifoldebau?
 6. Beth yn union mae llywodraethwyr yn ei wneud – y rôl atebol

Rhan 2

 1. Cyfrifoldebau corfforaethol y corff llywodraethu
 2. Rôl y cadeirydd
 3. Beth i’w ddisgwyl mewn cyfarfod llywodraethwyr
 4. Agenda a chofnodion
 5. Cyfrinachedd
 6. Pwyllgorau
 7. Beth ellir ei ddirprwyo
 8. Cydweithredu a ffederasiwn
 9. Goroesi’ch cyfarfod llywodraethwyr cyntaf (ar gyfer llywodraethwyr newydd)
 10. Cyfarfodydd effeithiol o’r corff llywodraethu
 11. Digwyddiadau neu gyfrifoldebau llywodraethwyr sydd angen sylw blynyddol
 12. Adroddiad Blynyddol Llywodraethwyr i Rieni

Rhan 3

 1. Tri prif rôl y corff llywodraethu
 2. Ydy eich ysgol yn effeithiol?
 3. Am ba dystiolaeth yr ydym yn chwilio?
 4. Ydy pob rhan o’r ysgol yn perfformio cystal â’i gilydd?
 5. A ellir mesur popeth pwysig?
 6. Cynllun Datblygu Ysgol (CDY)
 7. Adroddiad Hunan-Werthuso Ysgol
 8. Pa mor effeithiol yw’r corff llywodraethu? – Mai 2016

Rhan 4

 1. Materion personél
 2. Recriwtio a dethol
 3. Gweithdrefnau cwyno, disgyblu/diswyddo a gallu
 4. Adolygiad blynyddol o dâl penaethiaid
 5. Sut i ddelio gyda chwyn
 6. Y corff llywodraethu a chyllideb yr ysgol
 7. Y cwricwlwm
 8. Arolwg ysgol
 9. Ymddygiad disgyblion
 10. Cynghorau ysgol – cyfranogiad y disgyblion