Abertawe

Cadeirydd
Jeff Bowen

Is-gadeirydd
John Lee

Ysgrifennydd
Arron Bevan-John

Cynrychiolydd ar Bwrdd Llywodraethwyr Cymru
Jeff Bowen

Clerc i’r Gymdeithas
Kathryn Thomas

Crynodeb
Mae Cymdeithas Abertawe yn cyfarfod bob tymor. Yn 2015 a 2016 cynhaliodd y Gymdeithas Gynhadledd Lywodraethwyr gyda Nedd Port Talbot, as y cyd gydag ERW. Mae aelodau’r Gymdeithas yn cymryd rhan mewn fforymau a gweithdai Llywodraeth Leol, yn eistedd ar y Fforwm Cyllidebau ac yn weithgar o ran hyrwyddo rol llywodraethwyr.

CYMDEITHAS CYRFF LLYWODRAETHU ABERTAWE

Gyda pwy y mae llywodraethwyr yn cysylltu er mwyn mynychu cyfarfodydd/ymuno â’r gymdeithas?
Kathryn Thomas


Ffon: 01792 636537

Dyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol
1 Chwefror 2018
7pm Civic Centre, Swansea SA1 3SN