Blaenau Gwent

Cadeirydd
John Hill

Is Gadeirydd
Keren Bender

Ysgriffenydd a Clerc i’r Gymdeithas

Cynrychiolydd ar Bwrdd Llywodraethwyr Cymru
John Hill

Gyda pwy y mae llywodraethwyr yn cysylltu i fynychu?
Mae pob corff llywodraethol yn cael eu gwahodd i benodi cynrychiolydd i fynychu cyfarfodydd

Dyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol
CCB – Dydd Mawrth 21 Tachwedd 2017
Lleoliad: The conference room at Brynmawr Foundation School
Amser: 5.30pm