Caerffili

Cadeirydd
Derek Havard

Is Gadeirydd
Delwyn Davies

Cynrychiolydd ar Bwrdd Llywodraethwyr Cymru
Derek Havard

Gyda pwy y mae llywodraethwyr yn cysylltu i fynychu?
Irene Jones
Liaison Officer for Caerphilly
Llanwern High School,
Hartridge Farm Rd,
Newport NP18 2YE
Ffon: 01443 863242


OR Loren Taylor
Ffon: 01443 863242

Dyddiad cyfarfod nesaf
5.30pm – 11 Rhagfyr 2017
Ty Penallta