Casnewydd

Cadeirydd
Alan Speight

Cynrychiolydd ar Bwrdd Llywodraethwyr Cymru
Alan Speight

Clerc i’r Gymdeithas
Mandy Pritchard

Crynodeb
Mae’r Gymdeithas yn cyfarfod ar sail dymhorol o leiaf. Gwahoddir pob ysgol sydd wedi ymaelodi â’r Gymdeithas i fynychu.
Mae’r Pwyllgor Rheoli yn cyfarfod ar sail dymhorol o leiaf, cyn cyfarfodydd y Gymdeithas.
Mae’r Gymdeithas yn gweithredu fel ‘clust’ a fforwm i’r Awdurdod Lleol.

Gyda phwy y mae llywodraethwyr yn cysylltu i fynychu?
Mandy Pritchard
Liaison Officer for Newport
Llanwern High School,
Hartridge Farm Rd,
Casnewydd NP18 2YE

Dyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol 6pm Room 7, Civic Centre
8 Tachwedd 2017
31 Ionawr 2018
18 Ebrill 2018
20 Mehefin 2018