Ceredigion

Fforwm Llywodraethwyr Ceredigion

Cadeirydd
Eifion Morgans

Is-gadeirydd
Eleri Maskell

Amcanion y Fforwm

  • Hybu’r arfer orau mewn llywodraethu yn yr holl ysgolion o fewn Awdurdod Lleol Ceredigion;
  • Hybu partneriaethau ymhlith ysgolion yn y Sir a hwyluso rhannu arferion effeithiol drwy nodi a lledaenu llywodraethu effeithiol;
  • Sicrhau adnoddau digonol i ysgolion drwy weithio gyda rhanddeiliaid;
  • Cynrychioli safbwynt llywodraethwyr ysgol ynghylch materion sy’n ymwneud â llywodraethu ysgolion, rheoli ysgolion a darparu adnoddau ar eu cyfer i awdurdodau a sefydliadau perthnasol.
  • Arfogi llywodraethwyr â’r sgiliau angenrheidiol i herio’n gryf ac yn gyson berfformiad eu hysgolion a’r canlyniadau a gyflawnir gan yr holl ddysgwyr.

Gyda phwy y mae llywodraethwyr yn cysylltu i fynychu?
Mae Llywodraethwyr yn cael ei enwebi gan ei Chorff Llywodraethol. Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Thîm Cefnogi Llywodraethwyr Ceredigion

Dyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol
6.30 pm – Ysgol Gynradd Aberaeron
25 Hydref 2017
7 Chwefror 2018