Gwynedd

Cadeirydd
Glyn Owen MBE

Is-Cadeirydd
Gwynne Pierce

Trysorydd
Gwilym Jones

Cynrychiolydd ar Bwrdd Llywodraethwyr Cymru
Glyn Owen

Gyda phwy y mae llywodraethwyr yn cysylltu i fynychu?
Mrs Mai Bere
Cefnogaeth Llywodraethwyr
Swyddfa Addysg Ardal Dwyfor
Ffordd y Cob
Pwllheli
Gwynedd
e-bost: olwenmaibere@gwynedd.gov.uk

Cyfarfod Nesaf