Powys

Powys Governors Consultative Committee

Cadeirydd
Kath Roberts-Jones

Crynodeb

Gyda pwy y mae llywodraethwyr yn cysylltu i fynychu?
Beth Groves
Swyddog Datblygu a Hyfforddi – Llywodraethwyr
Cyngor Sir Powys
Ffôn: 01597 826402
Ffacs: 01597 826475

Dyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol
20 Tachwedd 2017 – 1.30pm