Torfaen-c

Cadeirydd
Tristen Griffin

Is Gadeirydd
Joanne Gauden

Cynrychiolydd ar Bwrdd Llywodraethwyr Cymru
Allan Tait

Clerc i’r Gymdeithas
Dave Hutchings

Crynodeb
Mae gan pob corff llywodraethu yn Nhorfaen yr hawl i anfon un cynrychiolydd enwebedig, wedi’i benodi yn eu CCB, i gyfarfodydd TASG. Mae gwahoddiad agored hefyd i lywodraethwyr eraill fynychu ond nid oes ganddynt hawl i bleidleisio.

Gyda pwy y mae llywodraethwyr yn cysylltu i fynychu?
Dave Hutchings

Dyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol

Cymdeithas Llywodraethwyr Torfaen

Llawrlwytho