Wrecsam

Cadeirydd

Is Gadeirydd

Clerc i’r Gymdeithas

Cynrychiolydd ar Bwrdd Llywodraethwyr Cymru

Crynodeb

Gyda pwy y mae llywodraethwyr yn cysylltu i fynychu?
Karen Brown

Dyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol

Cyfarfod Cadeirydd – 13 March 2017 – 6.30pm Ysgol Y Grango

Agenda

 1. Welcome & Introductions
 2. Diweddariad Cenedlaethol, Rhanbarthol a Lleol – John Davies, Pennaeth Addysg
 3. Diweddariad ar Faterion Cyllideb a Chyllid Ysgolion – Ian Roberts, Rheolwr Cyllid Ysgolion
 4. Gwariant Grant Amddifadedd Disgyblion a Chyfrifoldeb Llywodraethwyr – Siwan Meirion
 5. Libby Jones – Ymgynghorydd AG Ysgolion
  – a. Addysg Grefyddol a’r cwricwlwm
  – b. CYSAG
  – c. Polisi AG
 6. Diweddariad Gwasanaeth Cefnogi Llywodraethwyr
 7. Llywodraethwyr Cymru – Diweddariad Tymor Gwanwyn – Ray Wells, Swyddog Datblygu’r Gogledd, Llywodraethwyr Cymru
 8. Cau’r cyfarfod