Ynys Mon

Un dod yn fuan.

Ynys Mon

Cadeirydd

Is Gadeirydd

Cynrychiolydd ar Bwrdd Llywodraethwyr Cymru

Darparwch grynodeb byr o weithgaredd eich llywodraethwyr lleol?

Gyda pwy y mae llywodraethwyr yn cysylltu i fynychu?