Newyddion

Cyngor Da

Cynghorion i Lywodraethwyr

Mae llywodraethwyr ysgolion yn rhoi o’u hamser, sgiliau ac arbenigedd yn wirfoddol, i helpu eu hysgolion i ddarparu’r addysg gorau posibl i blant, a chydweithio gyda’r pennaeth a’r staff i sicrhau bod ysgolion yn darparu addysgu a dysgu llwyddiannus i’n plant ac yn codi safonau. Rydym wedi cynhyrchu ‘cynghorion’ ar fod yn llywodraethwr a beth mae hynny’n ei olygu.

Cliciwch yma

Cynghorion i Glercod

Mae cyn enillwyr y Wobr i Glercod, Heather Jenkins (Ysgol Dyffryn Taf) a Nerys Williams (Ysgol Dyffryn Ogwen) wedi darparu rhai cynghorion defnyddiol i Glercod Cyrff Llywodraethu ynghylch cynhyrchu cofnodion a gweithdrefnau mewn cyfarfodydd.

Cliciwch yma

Sylwadau

Ychwanegu sylw