Newyddion

Arfer effeithiol o ran gwella presenoldeb mewn ysgolion cynradd

Estyn – Mehefin 2015

Crynodeb

Yr adroddiad hwn yw’r ail o blith dau adolygiad thematig a luniwyd gan Estyn i ymateb i gais am gyngor am arfer o ran gwella presenoldeb gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn ei lythyr cylch gwaith blynyddol. Canolbwyntiodd yr adroddiad cyntaf, a gyhoeddwyd ym Medi 2014, ar strategaethau a chamau gweithredu mewn ysgolion uwchradd ac awdurdodau lleol i wella presenoldeb. Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar arferion mewn ysgolion cynradd sydd wedi arwain at lefelau presenoldeb da neu lefelau sy’n gwella ac mae’n cynnwys astudiaethau achos arfer orau.

Cliciwch yma

Sylwadau

Ychwanegu sylw