Newyddion

Cymorth a chydweithio rhwng ysgolion

Estyn – Mehefin 2015

Crynodeb
Caiff yr adroddiad hwn ei gyhoeddi i ymateb i gais am gyngor gan Lywodraeth Cymru yn llythyr cylch gwaith blynyddol y Gweinidog i Estyn ar gyfer 2015-2015. Mae’r adroddiad yn rhoi enghreifftiau o gymorth rhwng ysgolion, gan gynnwys trefniadau anffurfiol a grëwyd gan ysgolion, neu drefniadau wedi’u brocera, cydweithio a ffederasiynau. Ar gyfer pob enghraifft, ceir astudiaeth achos yn dangos arfer bresennol. Mae’r adroddiad yn ystyried yr hyn sy’n gweithio, sut a pham y mae’n gweithio, a’r dulliau cymorth sy’n ei gynnal. Hefyd, mae’n trafod yr effaith, ffactorau llwyddiant a rhwystrau sy’n wynebu’r mentrau hyn rhwng ysgolion.

Cliciwch yma

Sylwadau

Ychwanegu sylw