Newyddion

Gwobr Nod Ansawdd Efydd - Gwobr Griffin

Cyflwynwyd Gwobr Griffin i gofio Mr Peter Griffin, sylfaenydd allweddol Llywodraethwyr Cymru. Heb ei ysbrydoliaeth, ei waith caled a’i benderfyniad wrth sefydlu’r mudiad i’w wneud yr hyn ydyw heddiw, ni fyddai Llywodraethwyr Cymru yn bodoli. Mae’r rôl y chwaraeodd Peter yn Llywodraethwyr Cymru yn dyst i’w integriti, doethineb ac yn anad dim ei angerdd a’i frwdfrydedd dros lywodraethu ysgolion, a sicrhau bod dysgwyr yn derbyn y cyfle gorau posibl mewn bywyd. Dyna ydy egwyddor hanfodol llywodraethu ysgolion.

Ar y sylfaen yma, felly, y meddyliodd Llywodraethwyr Cymru am ffordd y gallem gydnabod cyfraniad enfawr Peter i lywodraethu ysgolion yng Nghymru a dathlu’r Wobr Griffin gyntaf yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Llywodraethwyr Cymru yn Llandrindod ar ddydd Iau 2 Gorffennaf 2015.

Mae Gwobr Griffin, a fydd yn ddiamau yn newid dros amser i adlewyrchu’r sector Addysg sydd yn barhaol newid, yn cydnabod y cyrff llywodraethu hynny a gafodd farciau llawn yn Rhan 1, y rhwymedigaethau statudol, ac yn Rhan 2, meysydd o arfer da, yn y Wobr Nod Ansawdd Efydd – y meincnod y gall cyrff llywodraethu ei ddefnyddio i asesu eu heffeithlonrwydd trwy ffurf o hunan adolygiad. Mae’r Wobr Efydd yn canoli o amgylch archwilio dogfennaeth polisïau a gweithdrefnau ac yn gofyn i gyrff llywodraethu gynhyrchu portffolio o dystiolaeth i wella effeithlonrwydd y corff llywodraethu.

O’r 561 o gyrff llywodraethu sydd wedi cofrestru ar gyfer y Wobr ers Ebrill 2012, mae 18 wedi cael marciau llawn ac wedi derbyn Gwobr Griffin. Hoffai Llywodraethwyr Cymru longyfarch y cyrff llywodraethu canlynol am eu cyflawniad ac mae’n falch o gydnabod gwaith caled y canlynol:

 • Ysgol Gynradd Abercerdin, Pen-y-bont
 • Ysgol Gynradd Markham, Caerffili
 • Ysgol Gynradd Gymuned Burry Port, Sir Gaerfyrddin
 • Ysgol Glan Gele, Conwy
 • Ysgol Talhaiarn, Conwy
 • Ysgol Bentref yr Eglwys Penarlag, Sir y Fflint
 • Ysgol Gynradd Trelewis Merthyr Tudful
 • Ysgol Gynradd Llandogo, Sir Fynwy
 • Ysgol Gyfun Trefynwy, Sir Fynwy
 • Ysgol Gynradd Rhos, Nedd Port Talbot
 • Ysgol Gynradd Glasllwch, Casnewydd
 • Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Powys
 • Ysgol Iau Ton Pentre, Rhondda Cynon Taf
 • Ysgol Gynradd Darrenlas, Rhondda Cynon Taf
 • Ysgol Gynradd St Helen, Abertawe
 • Ysgol Gynradd Pengelli, Abertawe
 • Ysgol Feithrin Cadoxton, Bro Morgannwg
 • Ysgol Gynradd Victoria, Bro Morgannwg

Mae Llywodraethwyr Cymru yn gobeithio y bydd y Wobr yn mynd o nerth i nerth yn y dyfodol, ym mha bynnag gapasiti, i ddathlu gwaith caled ac effeithlonrwydd cyrff llywodraethu effeithiol, a’r rôl holl bwysig y maen nhw’n ei chwarae mewn llywodraethu effeithiol.

Sylwadau

Ychwanegu sylw