Newyddion

Llinell Gymorth Llywodraethwyr Cymru

Mae llinell gymorth gyfrinachol Llywodraethwyr Cymru yn darparu cyngor annibynnol a chefnogaeth ar unrhyw bwnc yn ymwneud â llywodraethu ysgolion yng Nghymru, yn amrywio o gyfrifoldebau cyfreithiol, cyfarfodydd a gweithdrefnau pwyllgorau i osod targedau a rhagor.

Mae’r llinell gymorth ar gael o 9.00am tan 8.00pm yn ystod yr wythnos, ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus Gwyliau Banc. Mae pob galwad i’r llinell gymorth ar raddfa leol ac mae gwasanaeth dwyieithog ar gael.

Gweithredir y llinell gymorth gan dîm arbenigol o staff llinell gymorth a gwirfoddolwyr sydd yn lywodraethwyr ac fe’u cefnogir pan fo angen gan ymgynghorwyr cyfreithiol annibynnol sydd yn cael eu talu ar ran Llywodraethwyr Cymru.

Rhif llinell gymorth: 0845 60 20 100

Os ydych yn cysylltu â’r llinell gymorth gyda ffôn symudol, gallwch ddefnyddio’r rhif canlynol: 029 2054 1568

h.2 Efallai yr hoffech e-bostio eich ymholiad am lywodraethu ysgolion i

Sylwadau

Ychwanegu sylw