Newyddion

Mae Addysg yn dechrau yn y cartref

Wedi’i isod mae dolen i ymgyrch Mae Addysg yn dechrau yn y cartref Llywodraeth Cymru. Nod yr ymgyrch yw annog rhieni i gymryd diddordeb yn addysg eu plentyn trwy sicrhau eu bod nhw’n cael y pethau sylfaenol yn iawn gartref.

Dewch o hyd i’r gweithgarwch diweddaraf i gyd yn Briff yr Ymgyrch. Mae Pecyn Gwybodaeth yr Ymgyrch hefyd yn cynnwys adnoddau i helpu cefnogi ysgolion i ymgysylltu â rhieni.

Rhannwch y tudalen Facebook – mae cyngor ac awgrymiadau defnyddiol i rieni/gofalwyr arni.

Sylwadau

Ychwanegu sylw