Newyddion

Gwyliau yn ystod y tymor

Canllawiau ar gyfer penaethiaid a rhieni

Mae’r Rheoliadau Cofrestru Disgyblion (Cymru) 2010 yn rhoi pŵer i benaethiaid arfer eu disgresiwn wrth awdurdodi absenoldeb.

Darllenwch y llythyr gan at bob pennaeth gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau trwy’r ddolen isod. Mae atebion i gwestiynau aml sy’n cael i’w gofyn am gymryd â'ch plentyn ar wyliau yn ystod y tymor wedi cael eu paratoi ar gyfer rhieni.

CLICIWCH YMA AM RAGOR O WYBODAETH