Newyddion

Gwella Llythrennedd Bechgyn: Strategaethau ar gyfer Llwyddiant

National Literacy Trust event

Cyfle Datblygu Proffesiynol: AM DDIM i Ysgolion Cymru

Fel rhan o brosiect Sêr Darllen Uwch Gynghrair Cymru rydyn ni’n cynnig lleoedd am ddim i ymarferwyr o ysgolion yng Nghymru ymuno â’n rhaglen hyfforddi, Gwella Llythrennedd Bechgyn: Strategaethau ar gyfer Llwyddiant.

Mae’r rhaglen yn rhan o’n cyfres Outstanding Literacy Leadership mae’n para am ddau ddiwrnod ac mae’n galluogi ysgolion i ddod o hyd i atebion effeithiol penodol i gau’r bwlch mewn llythrennedd rhwng bechgyn a merched. Yr hyn sy’n unigryw ynglŷn â’r rhaglen hon yw bod y dulliau sydd wedi’u dewis yn cael eu teilwra at anghenion y gymuned ym mhob ysgol.

Diddordeb mewn cymryd rhan?

Mae lleoedd ar y cyrsiau hyn ar gael am ddim ond cyfyngedig yw’r niferoedd, felly rhaid ichi archebu.

Dylech ddod â dyfais electronig er mwyn ichi ddefnyddio’r rhyngrwyd.

Bydd y ddau ddiwrnod yn rhedeg 9.30am-3.30pm a bydd cinio ysgafn ar gael.

Yr hyfforddiant:

  • yn digwydd dros gyfnod estynedig er mwyn ymgorffori ymagweddau a phrofi’r dystiolaeth
  • yn cynnwys dau athro o bob ysgol fel bod syniadau’n cael eu rhannu ac arferion yn cael eu gwella ar y cyd
  • yn adeiladu cymuned ddysgu sy’n darparu strwythur a chynnwys ar gyfer ymagwedd ymchwil weithredu ysgol gyfan
  • yn canolbwyntio ar ddarllen (diwrnod 1) ac ysgrifennu (diwrnod 2)

Pwy ddylai gymryd rhan?
Dylai dau ymarferydd o bob ysgol ddilyn yr hyfforddiant, gan gynnwys yr arweinydd llythrennedd arbenigol.

Mae’r hyfforddiant wedi’i fwriadu ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda disgyblion rhwng 9 a 13 oed. Mae croeso i ymarferwyr o ysgolion cynradd ac uwchradd.

Sylwadau

Ychwanegu sylw