Newyddion

Diweddariad Cwricwlwm i Gymru

Gweinidog yn dodi ei ffydd mewn athrawon

Recordiodd y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Huw Lewis, neges i athrawon cyn diddymu’r Cynulliad Cenedlaethol o flaen etholiad mis Mai. Mae’n gosod cred gadarn yng ngallu athrawon i lywio ac arwain datblygiad y cwricwlwm newydd i Gymru.

CLICIWCH YMA AR GYFER FIDEO

Disgyblion yn holi’r Athro Donaldson am y Cwricwlwm newydd i Gymru

Bob amser y gynulleidfa anoddaf, cymerodd disgyblion o Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr y cyfle i holi awdur 'Dyfodol llwyddiannus’, yr Adolygiad Annibynnol o’r Cwricwlwm a’r Trefniadau Asesu yng Nghymru, pan ymwelodd â’u hysgol yn ddiweddar.

CLICIWCH YMA AR GYFER FIDEO

Sylwadau

Ychwanegu sylw