Newyddion

Gwariant a gyllidebwyd gan awdurdodau lleol ar gyfer ysgolion

Adroddiad blynyddol sy’n cynnwys gwybodaeth fesul disgybl, yn ôl awdurdod lleol a sector ysgolion.

Pwyntiau allweddol

  • Y gwariant gros sydd wedi’i gyllidebu ar gyfer ysgolion yw £2,519 miliwn, sef cynnydd o 0.9% ar y flwyddyn blaenorol.
  • Y gwariant gros sydd wedi’i gyllidebu fesul disgybl yw £5,570, sef cynnydd o flwyddyn i flwyddyn o 0.8% neu £44. Gellir rhannu’r swm hwn fel a ganlyn: £4,695 y disgybl wedi’i ddirprwyo i ysgolion a £874 y disgybl yn cael ei gadw ar gyfer gwasanaethau ysgolion a gyllidir yn ganolog.
  • Mae £2,123 miliwn wedi’i gyllidebu ar gyfer ei ddirprwyo i ysgolion. Mae’r swm y mae awdurdodau lleol yn ei ddirprwyo yn uniongyrchol i ysgolion yn amrywio rhwng 78% ac 88% o’r gwariant gros sydd wedi’i gyllidebu ar gyfer ysgolion.
  • Mae 84% o’r cyfanswm gros sydd wedi’i gyllidebu ar gyfer ysgolion yn cael ei ddirprwyo yn uniongyrchol i ysgolion, cynnydd o 0.9 pwynt canran o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

Cliciwch yma ar gyfer gwybodaeth

Sylwadau

Ychwanegu sylw