Newyddion

Archwiliad Sgiliau CLl

Mae archwiliad yn ddull defnyddiol o asesu sgiliau, gwybodaeth a phrofiad eich corff llywodraethu.

Dylai cyrff llywodraethu ddefnyddio canlyniadau’r archwiliad sgiliau i’w helpu nhw i adnabod unrhyw sgiliau a gwybodaeth y maen nhw eu hangen i gyflawni eu swyddogaethau – yn enwedig eu swyddogaethau craidd – yn effeithiol. Mae’r corff llywodraethu yn dîm, a diben yr archwiliad sgiliau yma ydy sicrhau bod pob un o’r sgiliau yma gan o leiaf un llywodraethwr.

CLICIWCH YMA AR GYFER WYBODAETH

Sylwadau

Ychwanegu sylw