Newyddion

Modiwl hyfforddiant Cadw dysgwyr yn ddiogel

Cyhoeddwyd diogelu Llywodraeth Cymru mewn canllawiau statudol addysg Cadw dysgwyr yn ddiogel ym mis Ionawr 2015. Y canllawiau yn amlinellu’r dyletswyddau statudol a roddir ar ysgolion, colegau AB a gwasanaethau addysg a’u galluogi i:

  • creu a chynnal amgylchedd dysgu diogel ar gyfer plant a phobl ifanc
  • nodi lle y ceir pryderon ynghylch lles plentyn a chymryd camau i fynd i’r afael â nhw, lle bo’n briodol, mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill
  • datblygu dealltwriaeth, ymwybyddiaeth a gwydnwch drwy’r cwricwlwm i blant.

Drwy ymgysylltu â rhanddeiliaid, roedd Llywodraeth Cymru wedi nodi amlwg angen am offer dysgu a datblygu diogelu cyson. Roedd y dull a ffafrir drwy ddatblygu e-fodiwl y byddai alinio gyda Cadw dysgwyr yn ddiogel.

Modiwlau ar gyfer pob aelod o staff mewn lleoliad addysgol:

Y modiwlau ar gael drwy fanteisio ar y rhestr CHWARAE (y trydydd cyswllt ar gyfer pob un o’r modiwlau), nid oes angen y defnyddiwr fewngofnodi Hwb.

Welsh Government are keen to hear your views on these modules. If you have any comments please contact Shelley.Hughes18@Wales.GSI.Gov.UK