Newyddion

Dryloywder Cydnabyddiaeth Ariannol Uwch Reolwyr yn y Sector Cyhoeddus Datganoledig yng Nghymru

Gwybodaeth gan y Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus

Rydym wedi cydweithio â’n prif bwynt cyfeirio, Cyngor Partneriaeth y Gweithlu, i ymateb i gais Gweinidogion Cymru i ddatblygu cyngor a chanllawiau ar Fframwaith Llywodraeth Cymru ar ‘Dryloywder Cydnabyddiaeth Ariannol Uwch Reolwyr yn y Sector Cyhoeddus Datganoledig yng Nghymru’.

Wrth ddatblygu ein cyngor rydym wedi ystyried datgeliadau o 48 gyrff yng Nghymru, sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru fel cyflogwr, y GIG, Llywodraeth Leol a Chyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru.

Tudalen 10 yn cyfeirio at gyrff llywodraethu ysgolion

Cliciwch yma ar gyfer adroddiad