Newyddion

Adroddiad Blynyddol Estyn 2015-2016

Darllenwch Adroddiad Blynyddol 2014-15 y Prif Arolygydd i weld yr arfarniad diweddaraf o addysg a hyfforddiant.

Gall adroddiadau ar gyrff llywodraethu i’w gweld ar dudalennau 22, 24, 48, 49, 58, 67, 70 and 92.

CLICIWCH YMA AR GYFER ADRODDIAD

Sylwadau

Ychwanegu sylw