Newyddion

Gwybodaeth i rieni/gofalwyr blwyddyn 2-9 - Profion Darllen a Rhifedd yng Nghymru

Bydd y canllaw yn rhoi gwybodaeth i rieni/gofalwyr yn egluro beth yn union yw’r profion a sut yr adroddir ar y canlyniadau.

CLICWICH YMA