Newyddion

Arfer Da Corff Llywodraethol

Ydych chi wedi gweld ein hadran ar y wefan ar arfer da? Yma gallwch weld:

  • Templedi enghreifftiol ar gyfer cyrff llywodraethu fel polisi anwytho llywodraethwyr, ffurflen mentora llywodraethwyr newydd, protocol ar gyfer ymweliadau llywodraethwyr a rhagor ;
  • Astudiaethau achos arfer gorau gan Estyn;
  • Adroddiadau arolygu i’r ysgolion hynny sydd wedi derbyn rhagoriaeth dwbl;
  • Canllaw arfer gorau mewn ysgolion gan Gonsortia Canol De Cymru.

Rydym bob amser yn dymuno rhannu arfer gorau mewn llywodraethiant ar draws Cymru. Ydy eich corff llywodraethu wedi gweithredu proses sydd wedi helpu i godi safonau mewn ysgolion?

Hoffem glywed oddi wrthych! Anfonwch eich arfer da at

smacnamara@governorswales.org.uk