Newyddion

Ymgynghoriad - Cod Trefniadaeth Ysgolion

Gwneir y Cod Trefniadaeth Ysgolion o dan adrannau 38 a 39 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013. Mae’n gosod gofynion ar gyrff perthnasol, ac yn cynnwys canllawiau statudol y mae’n rhaid i’r cyrff hynny dalu sylw iddynt.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn ar y canlynol:

  • diwygiadau i’r cod sy’n adlewyrchu’r adborth
  • cynigion i gryfhau’r rhagdybiaeth yn y cod yn erbyn cau ysgolion gwledig.

Clicwich yma