Newyddion

Gwefan defnydd Llywodraethwyr Cymru - Haf 2017

Derbyniodd y wefan 10809 o ymwelwyr Ionawr I Ebrill 2017, ac roedd tua 62% ohonyn nhw yn ymwelwyr newudd i wefan Llywodraethwyr Cymru. Y tudalennau yr edrychwyd amlaf arnyn nhw oedd:

 • Cyngor ac arweiniad
 • Llawlyfr i lywodraethwyr ysgolion yng Nghymru
 • Hunan Werthuso
 • E-fwletin – Mai 2017
 • Canllaw i Llywodraethwyr
 • COA
 • COA – Beth ydy Consortia Rhanbarthol?
 • E-fwletin – Mehefin 2017
 • Ffeil ffeithiau
 • Digwyddiadau
 • Ardal Clercod

Y dogfennau mwyaf poblogaidd a lawrlwythwyd o’r wefan oedd:

 • E-fwletin – Mai 2017
 • Rhan 1 – Llawlyfr i lywodraethwyr ysgolion yng Nghymru
 • E-fwletin – Mehefin 2017
 • Rhan 2 – Llawlyfr i lywodraethwyr ysgolion yng Nghymru
 • Rhan 4 – Llawlyfr i lywodraethwyr ysgolion yng Nghymru
 • Rhan 3 – Llawlyfr i lywodraethwyr ysgolion yng Nghymru
 • Ffeil Ffeithiau 01-13 – Rol Llywodraethwyr Ysgol
 • Egwyddorion Ymddygiad
 • Templed Hunanwerthuso

Rydym wrthi’n gwerthuso gwefan Llywodraethwyr Cymru ac felly buasem yn ddiolchgar pe gallech dreulio ychydig funudau yn llenwi arolwg ar-lein trwy ddilyn y ddolen hon