Newyddion

CYFARFOD CYNTAF Y FLWYDDYN

I lywodraethwyr newydd a phrofiadol, fel rheol mae cyfarfod cyntaf y flwyddyn o’r corff llywodraethu yn gyfnod i adolygu cylch gwaith ac aelodaeth pwyllgorau a dyrannu llywodraethwyr cyswllt ac yn y blaen. Fe fydd nifer o lywodraethwyr hefyd yn cadarnhau eu calendr o gyfarfodydd ac amserlen waith ar gyfer y flwyddyn. Mae’r dolenni canlynol yn darparu gwybodaeth i’ch cynorthwyo:

Llywodraethwyr Cyswllt
Amserlen gwaith – Rhan 2 Llawlyfr
Agenda enghreifftiol