Newyddion

Hoffai Estyn gael eich barn ar wasanaethau addysg Sir Ddinbych

Mae Estyn wedi lansio arolwg ar ba mor dda mae cyngor Sir Ddinbych yn cynorthwyo ei ysgolion a’i wasanaethau ieuenctid.

Os ydych chi’n rhiant, gofalwr, dysgwyr neu’n gweithio mewn/yn gysylltiedig ag addysg yn Sir Ddinbych, hoffai Estyn gael eich barn i helpu arolygwyr i farnu pa mor effeithiol yw’r cyngor o ran sicrhau bod pobl ifanc yn cael yr addysg y mae ganddynt hawl iddi.

Cymerwch ran