Y Tîm

Corff democrataidd yw Llywodraethwyr Cymru a reolir gan Bwrdd sydd yn pennu polisïau, blaenoriaethau, monitro cynnydd a safonau a chadw golwg ar reolaeth ei gyllid.
Mae’r Bwrdd yn cynnwys cynrychiolwyr o Gymdeithasau Lleol Llywodraethwyr a grwpiau ymgynghorol tebyg ym mhob ardal addysg yng Nghymru. Mae’r Bwrdd yn cyfarfod dair gwaith y flwyddyn, ac mae iddo amrywiol pwyllgorau sydd yn cyfarfod yn rheolaidd.

Etholir Swyddogion Llywodraethwyr Cymru yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Swyddogion

Swyddogion ac aelodau’r Pwyllgor Rheoli:

Terry O’Marah Sir y Fflint Cadeirydd
Hugh Pattrick, MBE Powys Is-Gadeirydd
Alan Speight Casnewydd Trysorydd
Allan Tait Torfaen Ysgrifennydd
Tom Beedle Pen y Bont
Jeff Bowen Abertawe
Arthur Davies Nedd Port Talbot
Ivor Gittens Caerdydd
Gill Greenland Sir Ddinbych
Derek Havard Caerffili
John Hill Blaenau Gwent
Anthony Lancett Powys
Laurence Matuszczyk Merthyr Tudful
Eifion Morgans Ceredigion
Glyn Owen, MBE Gwynedd
Dafydd Treharne Bro Morgannwg
Leanne Wakerley Sir Fynwy
Gary Winston Aelod cyfetholedig – Swyddogion Cefnogi Llywodraethwyr ADEW