Y Tîm

Y rhestr lawn o staff Llywodraethwyr Cymru yw:

Jane Morris Cyfarwyddwraig

Mae gan Jane radd anrhydedd o Brifysgol Cymru. Cyn ymuno â Llywodraethwyr Cymru bu Jane yn dysgu mewn tair ysgol uwchradd yn Ne Cymru. Mae wedi bod yn athrawes dosbarth ac yn Bennaeth Adran, yn ogystal â Chydlynydd Gwasanaethau Cefnogi i Lywodraethwyr Cymru.

Mae Jane, sydd yn llywodraethwr profiadol, hefyd wedi bod yn Gadeirydd ac yn Is-Gadeirydd dau gorff llywodraethu yn ystod y blynyddoedd diwethaf.


Samantha MacNamara Cyfarwyddwraig

Ymunodd Sam â Llywodraethwyr Cymru ym mis Tachwedd 2002.

Cyn hynny bu’n Gydlynydd Cyrsiau yng Ngholeg Meddygaeth Prifysgol Cymru ac yn gynorthwy-ydd cyfrifon mewn cwmni diogelwch mawr yn Ne Cymru.

Derbyniodd Sam HND mewn Busnes o Brifysgol Morgannwg ym mis Mehefin 2002 ac yn ddiweddar derbyniodd Ddiploma mewn Cysylltiadau Cyhoeddus.

Mae Sam yn dysgu Cymraeg ac wedi cwblhau cwrs Wlpan.