DWEUD EICH DWEUD AR HYN SY'N DIGWYDD MEWN ADDYSG

Adolygiad annibynnol o gyflog ac amodau athrawon ysgol yng Nghymru Cyn hir bydd gan Lywodraeth Cymru gyfrifoldeb am bennu Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol yng Nghymru ac mae wedi sefydlu adolygiad ar gyfer y materion yma. Hoffwn gael eich barn, awgrymiadau am dystiolaeth a syniadau ar sut gall y proffesiwn addysgu gael ei ysgogi ac annog. Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 01 Mawrth 2018. Cwblhewch a dychwelyd i adolygiadtalacamodauathrawon@llyw.cymru